www.thaiskyhost.com=> Muse วัดเคลื่อนสมอง -> ประสบการณ์ ฝึกสมาธิ ใช้กำลังจิตควบคุมคลื่นสมอง วัดผลลัพธ์ด้วยเครื่อง MUSE


ประสบการณ์ ฝึกสมาธิ ใช้กำลังจิตควบคุมคลื่นสมอง วัดผลลัพธ์ด้วยเครื่อง MUSE

จำนวนผู้เข้าชม : 3690 คน
ประสบการณ์ ฝึกสมาธิ ใช้กำลังจิตควบคุมคลื่นสมอง วัดผลลัพธ์ด้วยเครื่อง MUSE

หมวดหมู่ : Muse วัดเคลื่อนสมอง

ราคา : 8500 .-

วันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการฝึกสมาธิของผมเกี่ยวกับการใช้กำลังสมาธิหรือกำลังจิตในการควบคุมคลื่นสมองให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการ เพราะหาเราไม่มีกำลังจิตที่เข้มแข็งเราก็จะไม่สามารถควบคุมคลื่นสมองของเราได้ ส่วนตัวมองว่าการฝึกแนวนี้เป็นวิธีการฝึกฝนขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะทำให้ทราบผลลัพธ์ว่าเราทำสมาธิแล้วมีกำลังจิตที่สามารถใช้งานได้จริงๆหรือไม่
FaceBook Twitter

ประสบการณ์ ฝึกสมาธิ ใช้กำลังจิตควบคุมคลื่นสมอง วัดผลลัพธ์ด้วยเครื่อง MUSE

ประสบการณ์ ฝึกสมาธิ ใช้กำลังจิตควบคุมคลื่นสมอง วัดผลลัพธ์ด้วยเครื่อง MUSE

ประสบการณ์ ฝึกสมาธิ ใช้กำลังจิตควบคุมคลื่นสมอง วัดผลลัพธ์ด้วยเครื่อง MUSE

ประสบการณ์ ฝึกสมาธิ ใช้กำลังจิตควบคุมคลื่นสมอง วัดผลลัพธ์ด้วยเครื่อง MUSE


การฝึกสมาธินั้นทำได้หลากหลายวิธีและมีเป้าหมายของการฝึกที่หลากหลายเพราะกำลังสมาธิที่เข้มแข็งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น  

- บางคนฝึกให้มีกำลังสมาธิ ไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆ
- บางคนฝึกให้มีกำลังสมาธิ เพื่อให้จิตเชื่อมต่อกับจักรวาล
- บางคนฝึกให้มีกำลังสมาธิ เพื่อไปเล่นฤทธิ์ , เพื่อให้มีพลังพิเศษ
- บางคนฝึกให้มีกำลังสมาธิ เพื่อทำสมาธิวิปัสนามุ่งไปสู่ละกิเลส


แม้ปลายทางจะนำกำลังสมาธิที่ฝึกฝนไปใช้งานแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการฝึกฝนเพื่อให้สมาธิมีกำลัง มีจิตใจเข้มแข็ง และตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียว จนทำให้ผู้ที่ฝึกฝนจนชำนาญแล้วสามารถทำอะไรบางอย่างที่คนทั่วๆไปไม่สามารถทำได้

ถ้าคุณกำลังอ่านบทความนี้อยู่  นั่นแสดงว่าคุณต้องเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีความสนใจอย่างมากในการฝึกฝนสมาธิ แต่ผมคงไม่อาจทราบได้ว่าปลายทางในการนำกำลังสมาธิของคุณเอาไปใช้งานด้านไหน แต่ที่แน่ๆ คุณกำลังหาวิธีฝึกฝนเพื่อให้การฝึกสมาธิของคุณพัฒนายิ่งๆขึ้น

หลายๆคนที่ฝึกสมาธิมาสักระยะหนึ่ง แต่กลับไม่เคยหาวิููธีทดสอบได้เลยว่าเรามีกำลังสมาธิดีมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้คุณจะไปถามท่านผู้รู้ , สุดท้ายแล้วคุณเองก็ยังมานั่งสงสัยอยู่อีกว่าเราฝึกสมาธิถูกต้องหรือเปล่านะ เพราะบางวันก็ทำได้ดีบางวันก็ดูเหมือนจะทำได้ไม่ดีวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการฝึกสมาธิของผมเกี่ยวกับการใช้กำลังสมาธิหรือกำลังจิตในการควบคุมคลื่นสมองให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการ เพราะหาเราไม่มีกำลังจิตที่เข้มแข็งเราก็จะไม่สามารถควบคุมคลื่นสมองของเราได้ ส่วนตัวมองว่าการฝึกแนวนี้เป็นวิธีการฝึกฝนขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะทำให้ทราบผลลัพธ์ว่าเราทำสมาธิแล้วมีกำลังจิตที่สามารถใช้งานได้จริงๆหรือไม่

เดิมทีแล้วคลื่นสมองของคนเราทั่วไปแบบธรรมชาติ หากแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟก็จะมีลักษณะเป็นเส้นขึ้นลงสูงๆต่ำๆไม่เป็นระบบ เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตลอดเวลาของทั้งวันเรามีเรื่องคิดฟุ้งซ่าน ทำให้ส่งผลต่อคลื่นสมองที่ถูกปลดปล่อยออกมา คลื่อสมองนั้นเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่คลื่นสมองนั้นก็มีอยู่จริงๆ , คลื่นสมองมีความถี่สูงๆต่ำๆ คล้ายๆกับคลื่นวิทยุและคลื่นโทรศัพท์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย


แสดงรูปภาพ กราฟคลื่นสมอง  ขณะที่ทำสมาธิแต่จิตใจฟุ้งซ่านรูปภาพกราฟนี้ : แสดงผลลัพธ์ของการฝึกสมาธิ แต่ด้วยจิตที่มีกำลังไม่มากพอทำให้ความคิดต่างๆฝุดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนั่งสมาธิจึงเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่าน ทำให้กำลังจิตไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว เกิดอาการซัดส่ายไปมาตามความคิดตลอดทุกๆขณะจิต ทุกๆวินาที กราฟจึงแสดงออกมาในลักษณะคลื่นสมองความถี่สูงๆ ต่ำๆ ไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากคลื่นสมองและจิตมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างตรงไปตรงมา


ดังนั้นหากเราต้องการจะเห็นคลื่นสมองก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวัดค่าของคลื่นสมอง  เช่น เดียวกับคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ต้องอ่านค่าด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการวัดค่าคลื่นสมองนั้นเราจะใช้เครื่อง Muse ในการวัดค่าและแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของกราฟคลื่นความถี่

การทดสอบครั้งนี้เป็นการใช้กำลังสมาธิ และ กำลังจิต บังคับให้คลื่นสมองมีความถี่ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 5 นาที ซึ่งหากกำลังสมาธิไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถทำได้ นี้จัดได้ว่าเป็นเริ่มต้นของการฝึกฝนเพื่อนำกำลังจิตมาใช้งาน เพราะการที่ลดความถี่คลื่นสมองจนทำให้กราฟที่แสดงผลมีความราบเรียบลงได้นั้น เป็นการบ่งบอกถึงการที่เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดียิ่งขึ้นโดยต้องใช้กำลังใจในการสั่งจิตให้เป็นแบบที่เราต้องการ

การลดคลื่นความถี่ของคลื่นสมองนั้นมีผลดีหลายอย่างในด้านทางกายภาพ เช่น ทำให้สมองปลอดโปร่ง , ผ่อนคลาย , ไม่ฟุ้งซ่าน , ร่างการผลิตสารเอ็นโดรฟิน(สารแห่งความสุข) หากทำได้ทุกวันจะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้น สำหรับในด้านของจิตใจ ทำให้สภาวะของจิตมีความเป็น 1 เดียว , มีอารมณ์เดียว จดจ่ออยู่กับฐานที่ตั้งของสมาธิ การที่เราทำได้ต่อเนื่องนานๆจะส่งผลต่อการสะสมกำลังจิตและกำลังสมาธิให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ

ประสบการณ์ ฝึกสมาธิ ใช้กำลังจิตควบคุมคลื่นสมอง วัดผลลัพธ์ด้วยเครื่อง MUSE ในครั้งนี้ ผมเลือกวิธีฝึกสมาธิแบบกสิณน้ำ เพื่อใช้จิตสร้างภาพนั้นให้ปรากฎขึ้นตามใจปรารถนาแล้วคงสภาพน้ำนั้นไว้เพื่อให้กำลังจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวจนมีกำลังสมาธิเกิดขึ้นเป็นลำดับถัดไปแสดงรูปภาพ กราฟคลื่นสมอง ขณะที่กำลังสมาธิต่อเนื่องจากกราฟ : ที่แสดงทั้งสามรูปนี้จะเห็นได้ว่า เราได้ใช้กำลังจิตในการควบคุมคลื่นสมองให้มีความสงบลงได้ต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 5 นาที ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าจิตและกำลังสมาธิของเราเริ่มมีกำลังแล้ว โดยเฉพาะรูปภาพสุดท้ายนั้นเป็นคลื่นกราฟที่ค่อนข้างเรียบและมีความถี่ต่ำมาก ซึ่งกราฟค่อนข้างมีความสวยงามและเป็นบทสรุปได้ว่าเราสามารถมีกำลังจิตควบคุมคลื่นสมองให้เป็นอย่างที่ต้องการได้

หมายเหตุ : ประสบการณ์ที่ผมนำมาแชร์นี้ ไม่ใช่ว่าทำได้แล้ว ในครั้งถัดไปจะทำได้ดีแบบอีก เพราะผมเองก็ยังไม่เก่ง ยังคงฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆ ในที่นี้ผมเลือกกราฟที่ผมทำได้ดีที่สุดนำมาแสดงเป็นแนวทางครับ

การฝึกสมาธิเพื่อให้ผลด้านกำลังจิตนั้นมีหลายหลายวิธี แล้วแต่ว่าท่านใดจะสะดวกหรือถัดกรรมฐานแบบไหน  , บางคนถนัดกสิณ , บางคนถนัดพุทโธ , บางคนถนัดอานาปาณสติ  ซึ่งแต่ละวิธีของกรรมฐานแต่ละกองนั้นมีรูปแบบการฝึกฝนที่แตกต่างกันออกไป แต่สุดท้ายแล้วปลายทางก็มุ่งหวังเพื่อให้มีกำลังสมาธิและกำลังจิตที่เข้มแข็งนั่นเอง

หากคุณกำลังฝึกสมาธิแล้วอยากรู้ว่าสมาธิของคุณนั้นมีกำลังจิตเพียงพอที่จะควบคุมคลื่นสองของตนเองให้อยู่ในความถี่ระดับต่ำได้หรือไม่นั้น คุณก็สามารถใช้เครื่อง Muse เพื่อทำการตรวจสอบและวัดผลออกมาได้อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา


------------------------

สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อ Muse

Muse ราคาอยู่ที่ประมาณ 8,500  (รวมค่าภาษีอากรและค่าจัดส่งแล้ว)
หากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อกับผมได้ ส่ง Kerry เก็บเงินปลายทางครับ
ระยะเวลาจัดส่ง 1 - 2 วัน ของถึงมือท่านรวดเร็วแน่นอน


สินค้านำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตต่างประเทศโดยตรง
สินค้ามีบรรจุภัณฑ์สวยงาม ถูกแพ็คและหุ้มด้วยพลาสติกอย่างดีติดต่อมาที่ Line ID : 0876131076 นะครับ
 


  เมื่อวันที่ : 2020-03-10 22:01:33


สนใจติดต่อโทร : 087-613-1076
Line ID : 0876131076